1 minute reading time (193 words)

Uuteen oppimisen ja hyvinvoinnin koulumaailmaan

Uuteen oppimisen ja hyvinvoinnin koulumaailmaan

Suomalaista opetusta, koulu- ja varhaiskasvatuksen toimintamallia arvioidaan maailman parhaaksi. Näin varmasti monin osin onkin, etenkin kun vertailuna ovat oppilasmäärältään isot maat kuten USA, Kiina tai Intia. Ulkomaalaisten vierailijoiden ja opetusalan delegaatioiden määrä Suomeen on loputon. Kerromme tasa-arvoisesta, maailman autonomisimmasta koulujärjestelmästä sekä maailman ammattitaitoisimmista korkeakoulutetuista, motivoituneista opettajista.

Suomalainen opetus ja kasvatusyhteisö on uusien kysymysten ja haasteiden edessä. Tässä tilanteessa tarvitaan selkeyttä, näkemystä ja johdonmukaista otetta uudistamiseen kaikilla opetuksen tasoilla varhaiskasvatuksesta peruskouluun, lukioihin, ammatilliseen koulutukseen ja korkeakouluihin. 

Mihin tulevaisuuden koulutuksemme perustuu?

Suomalaisen oppimisyhteisön ja -päättäjien on ymmärrettävä toimitaanko luoden uutta opetuksen kulttuuria pitkällä aikavälillä, vai lyhyillä valoilla opetuksen kustannuksia leikaten ja tehokkuutta ruuvaamalla entisestään. Keskeinen haaste suomalaisessa opetuksen ja oppimisen maailmassa on henkinen asemapuolustus, pidetään kiinni vuosikymmenien aikana syntyneistä rakenteista ja toimintamalleista. Kokeiluja on paljon, mutta iso kuva puuttuu. Maailma ympärillämme on muuttunut radikaalisti, eritoten lasten ja nuorten arvot, osaaminen ja kyky käyttää digitaalista verkkoa ovat aivan muuta kuin 1960-1990 luvuilla syntyneiden lasten.

School Day on Suomen edelläkävijä suomalaisen opetuksen analytiikan ja kouluhyvinvoinnin kehittämisessä. Uskomme päättäjien, rehtorien ja opettajien osaamiseen ja tahtoon uudistaa ja uudistua. Haluamme myös olla lipunkantaja suomalaisen opetuksen osaamisen viemisessä kansainvälisille markkinoille. Ota yhteyttä ja kerro näkemyksiä opetuksen ja oppimisen tulevaisuudesta.

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

School Day vahvasti kasvavalla alalla
Oppimisen ja opettamisen tulevaisuus on nyt