1 minute reading time (265 words)

Oppimisen ja opettamisen tulevaisuus on nyt

Oppimisen ja opettamisen tulevaisuus on nyt

Oppiminen on tärkein tekijä tulevaisuuden menestymisen kannalta. Jokainen maa asettaa koulutuksen tärkeimpien prioriteettiensa kärkeen. Jokainen yritys, julkinen organisaatio ja kunta nostaa osaamisen yhdeksi tärkeimmistä menestystekijöistä. Yksilön, meidän kaikkien ihmisten, tärkein tulevaisuuteemme vaikuttava asia on jatkuva oppiminen ja osaaminen. Suomalainen nuori joutuu ennusteiden perusteella opettelemaan kolmetoista ammattia työuransa aikana. Kyky oppia nousee siis tärkeimmäksi menestykseemme vaikuttavista tekijöistä.

Suomalainen koulu on maailmalla tunnettu ja arvostettu. Olemme tehneet monia asioita oikein ja osanneet luoda tasavertaisen hyviä oppimistuloksia tuottavan koululaitoksen. Lähivuosina kuitenkin koulutus, opetus ja oppiminen kohtaavat muutoksia, jotka kyseenalaistavat nykyisen koulujärjestelmän ja tapamme oppia syvällisesti ja pysyvästi. Diginatiivit aloittavat koulutiensä, tietoa on saatavilla rajattomasti, pelien hyödyntäminen ja uudet digitaaliset teknologiat muuttavat tapaamme ja nopeuttamme oppia. Samalla opettajan rooli oppimisprosessissa muuttuu tiedon jakajasta oppimisprosessin aktivoijaksi. Uusi oppiminen myös kyseenalaistaa luokassa istumisen ja nykyisen kouluajattelun. Ei turhaan puhuta joustavista oppimisympäristöistä, jotka ovat paikasta ja ajasta riippumattomia. 

Yhteisöllisyys ja hyvinvointi voimavarana

Yhteisöllisyys luo menestyvän oppimisympäristön. Digitaaliset ratkaisut ja uudet oppimismenetelmät ovat mahdollistajia uudistuvassa koulumaailmassa. Jokainen oppilas on yksilö, jolla on erilaiset lähtökohdat ja valmiudet oppimiseen. Parhaat oppimistulokset syntyvät luomalla vahva yhteisöllisyys oppilaan, opettajien, koulun, vanhempien ja opiskelutovereiden välille. Oppiminen on monimuotoinen prosessi, jossa tieto, taito ja asenne ovat rakennuspalikoita. Hyvinvointi ja tieto ovat keskeisiä tekijöitä kun halutaan ymmärtää ja luoda parempaa oppimista ja oppimistuloksia.

Juuri tämä on meidän missiomme. School Day on suomalainen, kansainvälistyvä oppilaiden ja opettajien hyvinvoinnin osaaja ja kehittäjä. Haluamme luoda parempia koulupäiviä, innostusta ja hyvinvointia kaikkialle koulumaailmaan varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin asti. Olemme myös edelläkävijä oppimisen ja opettamisen analytiikan osaamisessa. Uusien koulujärjestelmien, käyttäjäystävällisempien ratkaisujen ja suomalaisen osaamisen avulla luomme uusia ratkaisuja ja parempaa tietoa oppimisen ja opettamisen kaikille osa-alueille.

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Uuteen oppimisen ja hyvinvoinnin koulumaailmaan
#Muutostenvuosi