Paranna oppilaittesi hyvinvointia

Kun oppilaat voivat hyvin, he oppivat parhaiten. School Day kysyy oppilailta kysymyksiä heidän hyvinvoinnistaan, analysoi vastaukset ja tarjoaa reaaliaikaista tietoa. Palvelumme tekee luokkien ja ryhmien hyvinvoinnin näkyväksi sekä tarjoaa pedagogisia ratkaisuja ja sisältöjä hyvinvoinnin kehittämisen. Autamme oppilaita, opettajia ja kouluyhteisöjä luomaan hyvinvoivan ympäristön oppimiselle.

School Day School Wellbeing Palvelu Esittely

Oppilaiden ääni

Tuemme ja kannustamme oppilaita ilmaisemaan tunteitaan turvallisessa ja anonyymissä ympäristössä.

Reaaliaikainen tieto

Näe oppilaittesi hyvinvoinnin tila ja trendit pedagogisten päätösten sekä opetuksen tueksi.

Hyvinvoinnin kehittäminen

Tunnista kehitystä vaativat hyvinvoinnin alueet ja hyödynnä pedagogisia sisältöjä näiden kehittämisen.

School Day Oppilaiden Applikaatio

Oppilaat saavat kysymyksiä omasta hyvinvoinnistaan. Kysymykset kattavat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioiden seuraavat osa-alueeet: oppiminen, sosioemotionaaliset taidot, sosiaaliset suhteet ja hyvinvointi. Vastaaminen on nopeata, vaivatonta ja hauskaa.

School Day Opettajien Insights

Opettajat saavat tietoa luokkansa hyvinvoinnista ja trendeistä sekä pedagogisia ratkaisuja ja sisältöjä hyvinvoinnin kehittämisen.

School Day Rehtoreiden näkymä

Rehtorit saavat koulutason näkymän hyvinvoinnista ja trendeistä päätöksenteon sekä resurssien oikeanlaisen kohdentamisen tueksi.

School Day hyödyt

School Day opetus- ja sivistystoimi

Opetus- ja sivistystoimi

Koulujen ja oppilaiden hyvinvointi kaiken keskiössä.

• Hyvinvointiin perustuvat strategiat ja -toimenpiteet

• Kuntatason hyvinvointimittaristot

• Oppilaiden hyvinvointi näkyväksi kaikissa kouluissa.

School Day Rehtorit

Rehtorit

Hyvinvointitiedolla johtaminen koulussasi.

• Koulutason näkymä hyvinvointiin

• Päätöksenteon tuki

• Toimepiteiden oikeanlainen kohdentaminen

• Erityistä huomiota vaativien alueiden priorisointi

School Day Opettajan hyödyt

Opettajat

Aikaa oppilaiden hyvinvointiin ja opetukseen.

• Oppilaiden hyvinvointi näkyväksi

• Perusta merkityksellisille keskusteluille oppilaiden kanssa

• Pedagogiset tuntisuunnitelmat

School Day Oppilaiden hyödyt

Oppilaat

Tule kuulluksi hyvinvoinnissasi.

• Voit kertoa miltä sinusta tuntuu

• Yhteisöllisyys ja keskustelut luokassa

• Hyvinvoinnin merkitys oppimisessa

School Day tausta ja tutkimus

Perustuu pitkäaikaiseen tutkimukseen

School Day Wellbeing -malli perustuu 30 vuoden empiiriseen kouluhyvinvointitutkimukseen. Mallimme kattaa neljä keskeistä osa-aluetta: oppiminen, sosioemotionaaliset taidot, sosiaaliset suhteet ja hyvinvointi. Jatkuva tutkimustyömme tapahtuu monialaisessa ekosysteemissa yhdessä yritysten ja tutkijoiden kanssa AI in Learning -hankkeessa.

Image
Image

Tekoäly mahdollistajana

Tekoäly (AI) mahdollistaa uudenlaisia innovaatioita myös kouluissa, oppilaitoksissa ja oppimisessa. Palvelumme hyödyntää koneoppimista kouluhyvinvoinnin eri ilmiöiden tunnistamisessa ja näkyväksi tekemisessä samalla helpottaen opettajien ja rehtoreiden arkea.

Mitä asiakkaamme sanovat

Olga

Olga

4.-luokkalainen, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 

”Kouluun saapuessamme vastaamme School Dayn kysymyksiin. Vastaaminen saa minut hyvälle tuulelle ja tekee koulunkäynnistä hauskempaa.”

Leonardo Paz

Leonardo Paz

ICT-koordinaattori & englanninopettaja IB-linja, Colegio Alemán de Cali

"School Day tukee työtäni opettajana. Toivoisin että palvelu olisi ollut minulla aikaisemmin käytössä, sillä sen avulla voin käydä merkityksellisempiä keskusteluja oppilaitteni kanssa.

Jukka Sormunen

Jukka Sormunen

Lukio-opetuspäällikkö, Kuopion kaupunki / / Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö 

"School Dayn avulla olemme kohdentaneet tukea erityisopetukseen ja tukea tarvitseville opiskelijoille, sekä keskustelleet tarpeesta kehittää uusia pedagogisia ratkaisuja.”