2 minutes reading time (314 words)

School Dayn kuulumiset kouluhyvinvoinnin tutkimuksessa!

School Day mukana kouluhyvinvoinnin ja tekoälyn tutkimuksessa

Hieman erilainen kevät ja kesä on takana. Noin kuukauden mittainen kesänjälkeinen työhön orientoiva jakso alkaa olla ohi ja muistiin on palautunut varjokuvia siitä, mihin ennen kesää jäätiin.

AI in learning – Tekoäly oppimisessa -hanke alkoi vuoden alussa, ja se on ollut merkittävin tutkimushanke, johon School Day on osallistunut tänä vuonna. Hankkeessa on mukana useita yliopistoja ja tekoälyä hyödyntäviä yrityksiä. School Day on tehnyt ennen kaikkea Helsingin Yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan professorin Katariina Salmela-Aron sekä hänen tutkimusryhmän kanssa. 

School Day on mukana työryhmässä, jossa tutkitaan tekoälyn mahdollisuuksia, kun mallinnetaan, mitataan, selitetään tai ennustetaan oppilaiden hyvinvointia.

Kun projektin suunnitelmia tehtiin viime vuoden puolella, ei tietysti voitu ennakoida, miten poikkeuksellinen kevät tulisi muuttamaan niitä. Konferenssit, seminaarit ja tutkijatapaamiset peruttiin. Työ siirtyi koteihin improvisoituihin työpisteisiin ja Teamsiin. Suurempi muutos tapahtui kuitenkin tutkimuksemme kohteessa, eli oppilaiden opiskelussa. Maaliskuussa käytännössä kaikkialla maailmassa koulut siirtyivät etäopetukseen. Hyvää tilanteessa oli se, että oppilaiden ja opettajien hyvinvointi ja huoli jaksamisesta, oppimisesta ja sosiaalisista suhteista nousi yleisen mielenkiinnon kohteeksi. Asiasta keskusteltiin laajasti niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä mediassa.

Reagoimme nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen ja yhdessä Helsingin Yliopiston tutkijoiden kanssa kehitimme hyvinvointimallin, joka toimi nimenomaan etäopetustilanteissa. Olimme yllättyneitä, miten suurta mielenkiintoa uusi mallimme herätti maailmalla. Saimme keväällä School Dayn palvelun piiriin uusia kouluja 90:stä eri maasta. School Dayn malli antoi opettajille ja oppilaille palautetta oppilaiden hyvinvoinnista kerätyn aineiston perusteella. Tarkoituksena oli etäopetuksen aikana vahvistaa hyviä käytäntöjä ja rohkaista kehittymään alueilla, joissa on siihen aihetta.

Iso käyttäjäkunta kevään aikana antoi myös mahdollisuuden mitata palvelumme avulla sitä, miten etäopetus vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin. Tästä julkaisemme tuloksia syksyn mittaan.

Korona ja etäopetus ei loppunut kevääseen tai kesään. Globaalisti katsottuna joissain maissa ollaan edelleen pitkälti etäopetuksessa tai käytössä on vuorottelumalleja. Etäopetus ei ole Suomessakaan vielä ohi. Nyt meillä on käytössämme hyvinvointimalli, joka toimii sekä etäopetuksen aikana että lähiopetuksessa.

Syksyn tutkimussuunnitelmaan kuuluu myös opettajien hyvinvoinnin mallinnus, analytiikan kehittäminen ja tiedolla johtamisen kehittäminen, tekoälytutkimus sekä kouluyhteisölle annetun palautteen kehittäminen ja tarkentaminen.

Hyvää alkanutta syyslukukautta kaikille!

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

School Dayn Avatarit ovat täällä!
School Day selaimessa ja pian myös Teamsissa!