1 minute reading time (180 words)

Reaaliaikaista hyvinvointidataa lukiolaisten tukemiseksi – School Day -sovellusta pilotoidaan helsinkiläislukioissa  

little-girls-school-day-wellbeing-students-posing-against-pink-wall

Neljässä Helsingin lukiossa otetaan käyttöön opiskelijoiden hyvinvointia mittaava ja tukeva School Day -sovellus. Pilottilukiot ovat Kallion lukio, Helsingin kuvataidelukio, Ressun lukio ja Helsingin luonnontiedelukio.

School Day -mallissa on neljä hyvinvoinnin pääalueetta: oppiminen, sosiaaliset ja emotionaaliset taidot, sosiaaliset suhteet ja hyvinvointi. Sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen alue perustuu rakenteeltaan ja sisällöltään OECD:n kehittämään kansainväliseen malliin. Opiskelijoiden vastauksia käsitellään ryhmätasolla, eikä sovellus kokoa tietoja yksittäisen opiskelijan hyvinvoinnista.

Opiskelijat vastaavat hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin kerran viikossa. Sovelluksen avulla ryhmänohjaajalle kertyy tietoa oman ryhmän hyvinvoinnista. Samalla hän saa vinkkejä ja materiaalia hyvinvoinnin kehittämiseen. Rehtorit ja lukioiden opiskeluhuoltoryhmät saavat tietoa koko koulun tilanteesta ja vertailudataa ryhmien hyvinvoinnista. Palvelu tarjoaa myös opiskelijoille ryhmätasoista palautetta.

– Tavoitteenamme on saada reaaliaikaista tietoa ja analytiikkaa opiskelijoiden hyvinvoinnista ja mahdollistaa opiskelijoiden osallistuminen hyvinvoinnin kehittämiseen, sanoo lukiokoulutuksen päällikkö Harri Korhonen.

Ryhmänohjaajat ja opiskeluhuoltohenkilöstö käsittelevät hyvinvointituloksia säännöllisesti opiskelijoiden kanssa dialogin lisäämiseksi. Opiskelijat on tarkoitus osallistaa toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen lukioissa. 


Harri Korhonen

lukiokoulutuksen päällikkö

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö


Lisätietoja School Day pilotista ja sovelluksesta:

Mika Kasanen
toimitusjohtaja
School Day Helsinki Oy
+358 40 5512116
×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

School Day Helsinki Oy Euroopan aluekehitysrahasto...
Visma ostaa School Day Dashboard -palvelun visuali...