2 minutes reading time (350 words)

Koulutiedosta hyvinvointiin

Koulutiedosta hyvinvointiin
Juha School Daylta moi!

Tuo ensimmäinen lause kannattaa lukea mielessään Vaatehuoneen Simon intonaatiolla niin se kuulostaa paljon hauskemmalta.

Osalle Suomen oppilaitoksista nimeni on tuttu, sillä olen työskennellyt suomalaisen oppilaitoshallinnon työkalujen kehittämisessä noin viidentoista vuoden ajan. Olen School Dayn tiimin tuorein vahvistus, ja virallisesti aloitin työni lokakuun alussa. Toki viimeiset viikot olen jo käyttänyt tehokkaasti perehtyen edessä oleviin asioihin.

Monessa materiaalissa puhuttiin termistä "koulutieto". Kun itse kuulin ensimmäisen kerran tämän, aukesi se minulle välittömästi. Todennäköisesti syynä tähän oli se, että näin välittömästi silmissäni kaiken sen datan, mitä oppilaitoksissa syntyy. Terminä koulutieto on loistava, sillä se toimii mainiosti sateenvarjona kaikelle sille tiedolle, mitä oppilaitosten hallintojärjestelmiin kertyy vuosien varrella.

Mutta mitä tietoa sieltä oppilashallintojärjestelmästä oikein löytyy? Vastaus on helppo koostaa, kun mietitään kaikkia niitä jokapäiväisiä asioita, joita koulussa tapahtuu. Tuntimerkintöjä, koearvosanoja, oppimisen arviointeja, oppimisen tukitoimiin liittyviä merkintöjä, erilaisia koulutyöhön liittyviä hakemuksia ja päätöksiä, kasvatuskeskustelu- ja jälki-istuntomerkintöjä, sekä paljon muuta nuoren koulupolulla kertynyttä tietoa. Voitte uskoa, kun kokemuksesta sanon, että tätä dataa on olemassa valtavat määrät. Kaiken edellä olevan tiedon kuvaamiseen koulutieto on terminä varsin onnistunut.

Koulutiedon hyödyntäminen

Erilaista dataa kertyy vuosien varrella varsin mittavasti, ihan jo siitäkin syystä, että monet näistä asioista vaaditaan kirjaamaan talteen. Tätä kertynyttä koulutietoa hyödynnetään kuitenkin valitettavan vähän, ja käyttö painottuu useimmiten siihen, että tiedon tallennuksella taataan ainoastaan tallennus- ja raportointivelvollisuus. Mutta mitä jos katsoisimmekin tätä tietoa jatkuvana mahdollisuutena parantaa oppilaan mahdollisuuksia ja hyvinvointia?

Nykyisin valitettavan monet ilmiöt jäävät alkuvaiheessaan piiloon koulutietoon ellei organisaatiolla ole tarpeeksi ajallista ja osaavaa resurssia käytössään. Moniin näistä pystytään toki puuttumaan ja nuorta auttamaan siinä vaiheessa, kun ongelmat ovat jo selkeästi pöydällä. Mutta mitä jos tarvittua tukea voitaisiinkin antaa jo ensimmäisten signaalien aikaan? Tehokkaalla tiedon visualisoinnilla, rikastamisella ja analysoinnilla koulutiedosta voidaan saada aivan uudenlaiset työkalut oppilaitosten käyttöön.

Mikäli pystymme datan tehokkaammalla hyödyntämisellä estämään edes yhden nuoren syrjäytymisen aikaisella avulla, olemme onnistuneet tehtävässä. Koulutiedon tehokasta visualisointia voidaan lisäksi hyödyntää monessa muussakin yhteydessä, esimerkiksi erilaisten ilmiöiden seurannassa oppilaitosten arjessa. Koulutietoa on paljon helpompi tulkita, kun se on helposti saatavilla, ja helposti tulkittavassa muodossa.

Tästä on hyvä aloittaa uusi aikakausi. Niin koulutiedon hyödyntämisessä kuin omalla urallani. Mikäli asia jäi kiinnostamaan, ole ihmeessä yhteydessä ja kerron lisää!

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

School Dayn piloteista arvokkaita kokemuksia
Suomalaisen opetuksen ja koulutuksen seuraava aske...