2 minutes reading time (341 words)

Estetään syrjäytyminen korjaamisen sijaan

Estetään syrjäytyminen
Jo usean hallituskauden ajan on keskusteltu ja osoitettu huolta nuorten syrjäytymisestä. Tehtyihin toimenpiteisiin ja niiden tehokkuuteen paneuduttiin mielenkiintoisten vieraiden kera Yle A-studion lähetyksessä 23.10.2018. Studiossa keskustelemassa olivat Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord ja Folkhälsanin toimitusjohtaja Georg Wrede.

Keskustelusta kävi selvästi ilmi, kuinka paljon erilaisiin syrjäytymistä torjuviin toimintoihin investoidaan. Paljon tärkeitä toimenpiteitä on tehty. Suurena haasteena kuitenkin todettiin, ettei toimenpiteitä koordinoida oikeastaan minkään tahon toimesta. Tavallisten kansalaisten silmin tilanne näyttäytyy hieman erikoisena. Yhteinen koordinointi kävisi järkeen ja toisi varmasti suurempaa vaikuttavuutta mukanaan.

Kaikesta keskustelusta herää kuintenkin mielenkiintoinen kysymys, voitaisiinko syrjäytymisen ehkäisemiseksi tehdä enemmän töitä jo varhaisemmassa vaiheessa?

Reaktiivisesta proaktiiviseen

Minkälaisia tuloksia saisimmekaan, mikäli pystyisimme varhaisemmassa vaiheessa puuttumaan pieniin varoitusmerkkeihin, jotka voidaan liittää myöhemmän elämän syrjäytymisriskiin? Mikäli pystyisimme etsimään nämä pienet signaalit jo varhaisessa vaiheessa, myös auttavat toimenpiteet olisivat huomattavasti helpompia toteuttaa. Hyvin todennäköisesti ne myös auttaisivat nykyistä paremmin yksittäisen lapsen ja nuoren tasolla.

A-Studiossa mukana olleen Ulla Nordin johtama Me-säätiö on tehnyt ansiokasta työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Me-säätiö on mm. yhdessä THL:n kanssa tutkinut, missä vaiheessa syrjäytyminen syntyy. Juuri tällaista tutkimusta tarvitsemme enemmän, jotta pystymme tulevaisuudessa suuntaamaan resurssit paremmin ehkäiseviin toimenpiteisiin aikaisemmassa vaiheessa.

Unelmatilanteessa pystyisimme ehkäisemään syrjäytymisriskin syntymistä huomattavasti nykyistä tehokkaammiin. Samalla olisi entistä vahvemmin tuotava esille, kuinka paljon yksi syrjäytynyt nuori aidosti maksaa yhteiskunnalle, puhumattakaan inhimillisen tragedian taakasta syrjäytyneelle ja hänen läheisilleen.

Uusilla ideoilla ja työkaluilla tulevaisuuteen

Jotta pystymme tulevaisuudessa toimimaan tehokkaammin, tarvitsemme juuri Me-Säätiön ja Folkhälsanin kaltaisia toimijoita ja aloitteentekijöitä. Uudenlaisen lähestymistavan omaksuminen on välttämätöntä, mikäli haluamme saada aidon muutoksen aikaan. Muut eritaustaiset toimijat pystyvät omalta osaltaan tukemaan näitä instansseja omilla ratkaisuillaan ja innovaatioillaan.

School Day haluaa myös omalta osaltaan olla mukana tässä koko yhteiskuntaamme koskettavassa asiassa. Haluamme että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus saavuttaa paras potentiaalinsa niin elämässä kuin yhteiskunnassa. School Day Hyvinvointi -konseptissamme olemme luomassa täysin uudenlaista lähestymistapaa näiden pienten ennusmerkkien löytämiseksi sekä lasten ja nuorten omaan ymmärrykseen omasta hyvinvoinnistaan.

Meistä kukaan ei kuitenkaan pysty yksin ratkaisemaan ongelmaa, vaan se vaatii toimenpiteitä usealta taholta. Mahdotonta tämä ei kuitenkaan missään nimessä ole, sillä usein kun pieniä asioita yhdistetään isommaksi kokonaisuudeksi, saadaan lopputulokseksi tosiaan enemmän kuin osien summa.

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Xcited-tapahtuma lähestyy
Koulun hyvinvointi kiinnostaa myös Ruotsissa