2 minutes reading time (303 words)

Suomalaisen opetuksen ja koulutuksen seuraava askel

Suomalaisen opetuksen ja koulutuksen seuraava askel

Yhteiskunta ja ympäristömme on kahdenkymmenen vuoden aikana kokenut valtavan mullistuksen. Internet, nopea avoimen tiedon leviäminen, verkostot, peliteollisuus, älypuhelimet ja digitaalisuus ovat vain muutamia kehitystrendejä. Loppua ei näy, ja sekä tekoäly että robotiikka tulevat pian olemaan osa elämäämme kaikilla alueilla. Aivotutkijat ja antropologit varoittavat, että ihmisen aivojen kehitys ja evoluutio eivät pysy tässä vauhdissa mukana.

Miten koulujärjestelmämme, opetus, oppiminen ja opettajien ammattitaito selviävät tässä vuoristoradassa mukana? Vein seitsemänvuotiasta lastenlastani kouluun, ja jäin samalla luokan eteen tarkkailemaan miten koulussa eletään ja toimitaan nykyään. Päällepäin näytti lähes samalta kuin oma Tapiolan kouluni 1960-luvulla. Oppilaat istuvat hiljaa pulpeteissa lukujärjestyksen mukaisesti, ja oppiminen tapahtuu raskaissa repuissa kannettavien painettujen kirjojen perusteella. Tunnolliset opettajat kiirehtivät opettajahuoneen ja luokan väliä kertoen työmäärän kasvaneen vuosi vuodelta.

Suomalaisen opetuksen kehittyminen ja tulevaisuus on turvattava

Kasvatuksen, tasa-arvon ja oppimisen kyseenalaistaminen on tabu Suomessa. Niiden avulla olemme pärjänneet, ja niiden perusteella meidän arvioidaan maailman onnellisimmaksi kansaksi. Meidän täytyy kuitenkin olla valmiita uudistamaan käsityksiämme, sillä opetus ja koulutus ovat keskeisin osa tulevaisuuttamme ja menestystämme globaalissa maailmassa. Pienenä kansakuntana meidän täytyy pystyä pitämään koulutuksen hyvä tasomme kilpailuvalttinamme myös tulevaisuudessa. Tulemmeko olemaan myös jatkossa kehityksen kärjessä varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta aina yliopisto-opetukseen työllistymiseen asti? Avoimuus, innovatiivisuus, raja-aitojen kaataminen sekä yksityisen ja julkisen opetuksen yhteistyö ovat edellytykset tulevaisuuden suomalaiseen oppimiseen ja opetukseen.

OECD:n raportti sekä Trends in Mathematical and Science Study arvioivat opetuksen tasoa eri maissa. Näiden vertailujen perusteella maailman opetuksen kärkeen noussut Singapore esittelee uutta opetuksen strategiaansa näin: "It's not just about teaching how to be smart, but how to be a better human being". Suurin muutos Singaporessa tapahtuu tulevina vuosina kokeiden aikaansaaman stressin vähentämisessä sekä oppilaiden hyvinvoinnin lisäämisessä.

Me pystymme ja voimme uudistaa opetustamme vastaamaan tulevaisuuden haasteita. Kuten Singaporessa, meidänkin tulee vahvasti tukea oppilaiden hyvinvointia ja auttaa heitä saavuttamaan paras mahdollinen versio itsestään. Aikainen seuranta ja auttaminen sekä oppilaan hyvinvoinnin korostaminen maksavat itsensä tulevaisuudessa takaisin. 

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Koulutiedosta hyvinvointiin
Lopetetaan hiljaisuus