1 minute reading time (78 words)

School Day mukana Vantaan opettajien ja rehtorien päivässä

School Day Vantaalla Vantaan opettajien ja rehtoreiden tapahtuma

School Day aloittaa elokuun aikana kouluhyvinvoinnin pilotin Vantaan kaupungin kanssa. Pilotti aloitetaan vaiheittain, ja syksyn aikana pilotti laajennetaan kattamaan kokonaisuudessaan n. 70 luokkaa, neljässä eri koulussa. Vantaalla panostetaan vahvasti oppilaiden hyvinvointiin, ja School Day on iloinen voidessaan olla osana toteuttamassa tämän projektin onnistumista.

Projektiin liittyen School Day kävi Vantaan perusopetuksen tapahtumassa, jossa osallistujat pääsivät tutustumaan sovellukseen siten, että päivän palaute kerättiin School Dayn sovelluksen avulla. Vastauksia kertyi varsin mukavasti, ja palaute sovelluksen toiminnasta oli positiivista.

Lisätietoja Vantaan pilottiprojektista:

Mika Kasanen

Co-Founder & CEO
×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Sampo vahvistamaan School Dayn tiimiä!
Oppilashallinnon datan visualisointia yhteistyössä