2 minutes reading time (318 words)

Lifeline Ventures sijoittaa koulumaailman hyvinvointipalveluihin

Lifeline Ventures sijoittaa koulumaailman hyvinvointipalveluihin

School Day Helsinki on viime vuonna perustettu suomalainen yritys, jonka ratkaisuilla edistetään oppilaiden hyvinvointia, motivaatiota ja parhaita mahdollisia oppimistuloksia. Yrityksen alkua vauhdittaa pääomasijoittaja Lifeline Venturesin lähtö mukaan heti alkutaipaleella.

School Dayn palvelut tunnistavat hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvät ongelmat. Palveluiden lähtökohtana on koulutiedon kerääminen ja analysoiminen oppimisen ja oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

– Hyvinvoinnin merkitys korostuu kaikissa kouluissa maailmanlaajuisesti. Suomalaisten koulujen kanssa yhdessä kehitetty palvelu tarjoaa täysin uudenlaisen ratkaisun koulujen hyvinvoinnin ja oppilaiden oppimismotivaation parantamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn, sanoo School Day Helsingin toimitusjohtaja Mika Kasanen.

School Dayn ensimmäinen tuotelanseeraus on älypuhelimessa toimiva hyvinvointisovellus, joka on otettu koekäyttöön kuudessa suomalaisessa koulussa tämän lukuvuoden alussa. Sovellusta käytetään oppilaiden päivittäisten tuntemusten seuraamiseen ja hyvinvointiin liittyvien asioiden esiin nostamiseen – oppilailta voidaan kysyä esimerkiksi edellisenä yönä nukuttujen tuntien määrää tai koeviikon jälkeisiä tunnelmia. School Dayn ratkaisu avaa myös näkymän koulujen tietojärjestelmiin kertyvään tietoon, jonka avulla voidaan helposti tarkastella vaikkapa tuntimerkintöjen, poissaolojen ja luokkakokojen yhteyttä oppimistuloksiin.

– School Dayn tiimin osaamisessa yhdistyvät poikkeuksellisen hienosti maailmanluokan suomalainen tutkimus, ymmärrys oppilaiden ja opettajien arjesta sekä kyky kehittää käyttäjälähtöisesti tuotteita. Haluaisimme nähdä School Dayn hyvinvointisovelluksen käytössä kaikissa Suomen kouluissa. Tavoitteenamme on rakentaa School Daysta maailman paras koulujen hyvinvointia ja oppimistuloksia parantava yhtiö, sanoo Lifeline Venturesin partneri Juha Lindfors.

Yhtiö tekee tuotekehitystä tiiviissä yhteistyössä yliopistojen sekä suomalaisten opettajien ja koulujen kanssa. Tarkoituksena on ensisijaisesti tukea opettajia heidän työssään tarjoamalla ratkaisuja, joilla syntyy suoraa hyötyä koulutyöhön.

– Hyvinvoinnilla on suora yhteys motivaatioon ja oppimiseen. Hyvä koulupäivä muodostuu kannustavasta kouluyhteisöstä, avoimesta vuorovaikutuksesta ja yksilöllisestä oppimisesta. Näiden asioiden edistämisessä voidaan hyödyntää digitaalisuutta monin tavoin. Tärkeintä on kuitenkin lopputulos: paremmat oppimistulokset ja paremmin voiva kouluyhteisö, toimitusjohtaja Kasanen tiivistää.

School Day Helsinki Oy

Vuonna 2017 perustettu koulujen hyvinvointia ja koulunkäyntiä tukevia älykkäitä palveluita tuottava suomalainen yritys. Yrityksen omistavat Mika Kasanen, Atte Kekkonen, KK Valmennuskeskus Oy, Sontek Technologies Oy, Mikael Fagerholm, Lifeline Ventures Oy sekä Olivera Capital Oy.

Lisätietoja:

School Day Helsinki Oy, toimitusjohtaja Mika Kasanen, 040 5512116
Lifeline Ventures, partneri Juha Lindfors, 040 5194513

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

School Dayn ensimmäiset pilotit käynnissä!
School Day mukana SETT-messuilla 13.-14.9.