2 minutes reading time (327 words)

Globaali hyvinvointi – totta vai utopiaa?

globaali-hyvinvointi-totta-vai-utopiaa

Eräässä koulussa järjestettiin hiljattain väittelykilpailu, jonka finaalin aiheena oli 'Global wellness – is it a utopia?'. Olisipa ollut hienoa olla paikan päällä kuuntelemassa, miten nuoret keskustelevat ja väittelevät tästä aiheesta!

Aihe pysäytti jälleen kerran pohtimaan hyvinvointia niin paikallisena kuin globaalina ilmiönä. Onko hyvinvoinnista tullut trendikäsite, jonka sateenvarjon alla voidaan tarkoittaa mitä tahansa huvittaa? Olemmeko tavoittelemassa globaalia hyvinvointiutopiaa?

Maailmanterveysjärjestö WHO määritteleehyvinvoinninseuraavasti: "Wellness is the optimal state of health of individuals and groups. There are two focal concerns: the realisation of the fullest potential of an individual physically, psychologically, socially, spiritually and economically, and the fulfilment of one's role expectations in the family, community, place of worship, workplace and other settings."

Hyvä, koko ihmiselämän, kattava määritelmä!

Useat koulutus- ja opetusalan toimijat maalaavat täyden potentiaalin (The Realisation of the Fullest Potentialvisiota elinikäisen oppimisen polulla. Mutta mitä täyden potentiaalin saavuttamisella tarkoitetaan ja miten voimme tietää kunkin henkilökohtaisen potentiaalin?

Mitä hyvinvointi merkitsee sinulle?

Meillä kaikilla on omat voimavaramme omien unelmiemme ja tavoitteidemme saavuttamiseksi. Absoluuttisen, tai eri yksilöiden välisen potentiaalin vertailu ei ole mielekästä, eikä tarkoitusperäistä. Paljon tärkeämpää on, että jokaisella on jatkuvia tavoitteita ja unelmia elämässä. Asioita, joiden vuoksi herätä joka aamu ilman, että elämästä välttämättä tulee suorittamista tai liian tavoitteellista. Taloudellinen turva. Sosiaaliset suhteet. Hyvä elämä.

Olen työmatkoillani nähnyt, kuinka hyvinvointi mielletään erilaisina asioina eri kulttuureiden välillä. Keskitytäänkö yksilöön, vai yhteisöön? Painotetaanko valmiuksia hyvään elämään itsessään, vai esimerkiksi arvosanoin mitattavia saavutuksia?

Kulttuurien väliset painotukset ovat erilaisia. Suomessa keskitytään elinikäiseen oppimiseen ja yhteisöön. Pohjois-Amerikassa oppimistuloksiin ja yksilöön. Persianlahden alueella uraan ja perheeseen.

Globaalin hyvinvointi syntyy lokaalisti. Kaikki alkaa siitä, että jokaisella yksilöllä on mahdollisuus ilmaista itseään sekä (hyvin)vointiaan. Kun jokaisella on ääni, olemme oikealla tiellä.

Hyvinvointi on kuitenkin luonteeltaan sosiaalista ja jatkuvaa ryhmissä tapahtuvaa toimintaa. Parhaat ratkaisut ja tulokset syntyvät yhdessä niin kouluissa, työpaikoilla kuin kodeissa. School Dayn vahvana filosofiana onkin lähestyä hyvinvointia yksilöstä käsin, mutta koko yhteisön asiana. Yhdessä.

Globaali hyvinvointi ei ole utopia. Se on päivittäisiä tekoja ja jatkuvia unelmia paremmasta huomisesta.

Mika Kasanen

Co-Founder & CEO
×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Vahvistusta School Dayn mobiilikehitykseen
Kasvun polku ja nuorten stressi