1 minute reading time (237 words)

School Day otetaan käyttöön Vantaan peruskouluissa keväällä 2021

School-Day-Vantaa-Julkaisu


School Day on aloittanut oppilaiden hyvinvoinnin kehittämisen Vantaan kaupungin kouluissa yhteistyössä kaupungin kanssa. Kevään 2021 aikana Aurinkokiven, Koivukylän ja Kytöpuiston sekä Jokiniemen koulun vammaisopetuksen kolmannet ja seitsemännet luokat kokeilevat School Day -sovelluksen käyttöä koulutyössään. Ensi syksystä lähtien sovellus otetaan käyttöön kaupungin kaikkien viiden tuhannen 3. ja 7. luokkalaisen kanssa.

Hyvinvointikysymyksiin vastataan viikoittain, jolloin opettajat saavat reaaliaikaista tietoa oppilaidensa hyvinvoinnista ja oppimisesta ryhmätasolla. Samalla rehtorit ja koulujen hyvinvointiryhmät saavat tietoa koko koulun tilanteesta ja luokkien välisistä eroista.

"Jatkuvasti kerättävän ja ajantasaisen tiedon avulla ryhmiä ja niiden opettajia voidaan tukea entistä paremmin", kertoo aluepäällikkö Johanna Honkanen.

Opettajat ja oppilashuoltohenkilöstö käsittelevät kartoitettua tietoa yhdessä oppilaiden kanssa, ja ajankohtaisesta tilanteesta viestitään myös huoltajille. Näin taataan sujuva ja avoin tiedonvaihto kotien ja koulujen välillä.

School Daylla ollaan innostuneita alkaneesta yhteistyöstä: "Yhteistyö on lähtenyt hienosti käyntiin ja olemme olleet mukana suunnittelemassa oppilaiden ja koulujen hyvinvoinnin kehittämistä hyvinvointitiedon avulla Vantaan kaupungin sivistystoimen johdon ja oppilashuollon kanssa. Mielenkiintoista nähdä työn tuloksia ensi lukuvuoden aikana", sanoo School Dayn myyntijohtaja Sampo Lokki. 


Lisää tietoa tarvittaessa: 

Mika Kasanen, CEO, School Day
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Iloista pride-kuuta!
Ilmoittaudu kouluhyvinvointiwebinaarimme!